bcci-logo

Madhepura District Cricket Association


Committee of Management

Hony President : BHARAT BHUSHAN
Hony Vice President : Anil kumar gupta
Hony Secretary : Sanjay Kumar Singh
Hony Joint-Seceretary : Sanjeev kumar
Hony Treasurer : Santhosh kumar jha

Basic DetailsWard No. – 19, Near Karpoori Chowk,
Madhepura – 852113

9431268252
TERM- 3 YEAR
Mobile : 9199486402, 9431657588 AGM- 22.11.2014
Email ID : madhepuradca.bca@gmail.com

Register Players of Madhepura District Cricket Association

REG ID Session Players Name Players Mobile No Segment
610 2020-21 Asmith raj 6299300168 u19
620 2020-21 Arpit 9123406762 u19
623 2020-21 Gurusharan 7563918430 u19
636 2020-21 Hemant kumar 8676997738 u16
648 2020-21 Gaurav Raj 7488205592 u19
1295 2020-21 Himanshu shekhar 7699059872 senior
2037 2020-21 Aaditya Gupta 7004793200 u23
2038 2020-21 Roundish raja 7765059258 u16
2039 2020-21 Roundish raja 7765059258 u16
2040 2020-21 Raushan anand 9304627599 u23
2042 2020-21 Raushan anand 9304627599 u23
2043 2020-21 Raushan anand 9304627599 u23
2052 2020-21 Raushan anand 9304627599 u23
2096 2020-21 Harsh prakash 8375894791 u23
2097 2020-21 Sagar kumar 8826852461 senior
2098 2020-21 Sumit kumar 9973238877 u16
2270 2020-21 Shivank aarav 8051651377 u16
2271 2020-21 Ranjan kumar ravi 9113953883 senior
2272 2020-21 Niraj kumar 8002810404 u23
2273 2020-21 Purushottam raj 7763033426 u23
2274 2020-21 Amit kumar 9199570786 senior
2275 2020-21 Raj kumar 7631331723 senior
2277 2020-21 Roshan patwe 7992268767 senior
2278 2020-21 Shekhar kumar 9026782413 u19
2279 2020-21 Virat lokesh 9117930445 u19
2280 2020-21 Ayaan kunwar 7808194993 u19
2281 2020-21 Pranu kumar prince 7258002299 u16
2282 2020-21 Basant raj 9162269281 u16
2319 2020-21 Utsav kumar 7979802221 u23
2369 2020-21 Ashish kumar 8789644800 senior
2392 2020-21 Narender kumar 9560363840 u23
2394 2020-21 Shreyash suman 8348766327 u23
2397 2020-21 Shivay charan 8678016494 u19
2757 2020-21 Ankit 9631840707 u19
2850 2020-21 Satyam singh 9162827020 u16
2877 2020-21 Ravi Raj 9507807709 u19