bcci-logo

Arwal District Cricket Association


Committee of Management

Hony President : Mr. Rahul Kumar
Hony Vice President : Mr.Suraj Kumar
Hony Secretary : Miss Yoshita Patwardhan
Hony Joint-Seceretary : Mr. Kumar Rupesh Ranjan
Hony Treasurer : Mr. Vikash Kumar

Basic DetailsArwal District Cricket Association
Jhunthi karpi Arwal
arwaldca@biharcricketassociation.com

Register Players of Arwal District Cricket Association

REG ID Session Players Name Players Mobile No Segment
1343 2020-21 Abhishek Pratap Singh 6206806330 u16
1350 2020-21 Aditya Kumar 8292182937 u16
1351 2020-21 Ankit Raj 7482983204 u16
1353 2020-21 Ashish Kumar 8210698948 u16
1354 2020-21 Ashish Kumar 7480096192 u16
1355 2020-21 Ayush Kumar 9955594229 u16
1356 2020-21 Baibhav Prakash 6287360231 u16
1369 2020-21 Banti Kumar 8789626790 u16
1371 2020-21 Dhiraj Kumar 9504923022 u16
1372 2020-21 Gaurav Kumar 9430099238 u16
1373 2020-21 Hariom Kumar 8252726081 u16
1374 2020-21 Kishan Kumar 7319627841 u16
1375 2020-21 Lalu Ladla NA u16
1376 2020-21 Nandan Sharma 7543895279 u16
1380 2020-21 Nikhil Sharma 8987072274 u16
1382 2020-21 Om Jee Raj 8210647057 u16
1384 2020-21 Piyush Pratiyush 7091738160 u16
1386 2020-21 Rahul Kumar 7739149996 u16
1387 2020-21 Rahul Kumar 7480095840 u16
1389 2020-21 Raja Kumar 9939432706 u16
1402 2020-21 Saurav Kumar Gupta 9472177374 u16
1405 2020-21 Vikash Kumar 9798763538 u16
1407 2020-21 Rohit Kumar 9113775902 u16
1411 2020-21 Abhinav Anand 9939655386 u19
1413 2020-21 Abhishek Kumar Yadav 7979067845 u19
1417 2020-21 Aditya Anand 7766937040 u19
1420 2020-21 Aditya Prakash 7677733575 u19
1422 2020-21 Aman Raj 8434371213 u19
1424 2020-21 Amrendra Prasad Suman 6205578135 u19
1427 2020-21 Anurag Nayan Yadav 8210089418 u19
1430 2020-21 Anuraj Kumar 6202573448 u19
1433 2020-21 Ashutosh Ranjan 9546813901 u19
1434 2020-21 Atul Vijay 8271080816 u19
1435 2020-21 Banshidhar Dwivedi 7667938180 u19
1436 2020-21 Gaurav Kumar Singh 9304964438 u19
1438 2020-21 Hemant Kumar 7061884119 u19
1439 2020-21 Himanshu Kumar 7493009311 u19
1443 2020-21 Hussain Raza 8271011303 u19
1445 2020-21 Keshav Sinha 8986281739 u19
1449 2020-21 Md Khalid Anwar 9117497836 u19
1450 2020-21 Nishant Kaushik 7979031998 u19
1453 2020-21 Pavan Ranjan 9852237742 u19
1458 2020-21 Rahul Sinha 9713773003 u19
1461 2020-21 Raushan Singh 8757971501 u19
1462 2020-21 Rishav Raj 7667283321 u19
1465 2020-21 Sachin Kumar 8076611044 u19
1469 2020-21 Saurabh Suman 9334015751 u19
1473 2020-21 Shashi Ranjan Kumar 9852283731 u19
1476 2020-21 Shubham Kumar 9523228816 u19
1477 2020-21 Shubham Kumar 9304638213 u19
1479 2020-21 Sudhanshu Kumar 6202947838 u19
1482 2020-21 Sudhir Kumar Ojha 9801004014 u19
1484 2020-21 Utkarsh Anand 7765947323 u19
1488 2020-21 Vedant Yadav 9973198449 u19
1491 2020-21 Vickey Kumar 7765961632 u19
1492 2020-21 Vivek Kumar 8539035231 u19
1505 2020-21 Alwela Kumar 9102480102 u23
1508 2020-21 Amit Kumar Vishwakarma 7070070719 u23
1514 2020-21 Ayush Raj 8210140795 u23
1516 2020-21 Hamid Raza 9893289343 u23
1568 2020-21 Harshit 6360355820 u23
1573 2020-21 Hrithik Ranjan 8017308260 u23
1576 2020-21 Md Shahin Akbar 8804686686 u23
1578 2020-21 Praveen Kumar Singh 9097654867 u23
1580 2020-21 Priyanshu Kumar 9409232119 u23
1582 2020-21 Rahul Kumar 7352388020 u23
1583 2020-21 Sachin Kumar 7488308422 u23
1584 2020-21 Shikhar Shivam 9711608000 u23
1585 2020-21 Vivek Arya 9905810021 u23
1586 2020-21 Zain Kazmi 8252344682 u23
1589 2020-21 Anshuman Gautam 9740905368 senior
1590 2020-21 Ashwani Kumar 9708547730 senior
1601 2020-21 Bansidhar Kumar 8521166983 senior
1602 2020-21 Jitendra Kumar 8651139678 senior
1603 2020-21 Manmohan 9810227141 senior
1605 2020-21 Mrinal Kumar Singh 9836922245 senior
1607 2020-21 Rahul Kumar 9582608611 senior
1609 2020-21 Rahul Kumar Singh 8709028113 senior
1611 2020-21 Ravi Kumar 7367914305 senior
1613 2020-21 Rishav Raj 8700263435 senior
1614 2020-21 Sanjit Kumar 9304111648 senior
1615 2020-21 Shambhu Kumar 8210727768 senior
1617 2020-21 Sumit Raj 9122692311 senior
1618 2020-21 Vicky Kumar 7870708218 senior
1619 2020-21 Vikash Kumar 6204701413 senior
1644 2020-21 Amanat Ali 7070003525 u23
1894 2020-21 Priyanshu Kumar 7070647353 u16
1895 2020-21 Shikha Kumari 7050393956 u19
2395 2020-21 Animesh Kumar 8825148709 senior
2612 2020-21 Mithlesh Kumar 8217348744 u23
2727 2020-21 Paras Sharma 9661081965 u19
2744 2020-21 Ravishankar Soni 6201338838 u19
2746 2020-21 Harsh Kumar 620425236 u19
2748 2020-21 Aman Raj 8210041465 u19
2749 2020-21 Nitish Kumar 9955123112 u19
2848 2020-21 Lavkush Kumar 7070897570 u19
2941 2020-21 Vikash Verma 8825399353 u19